Pierwsze zabiegi spowodowały, że wszystko na całym ciele stało się bolesne. Ten stan trwał do 12-15 zabiegu. Od 15-25-go zaczęły następować radykalne zmiany na lepsze. Henryk Wiśniewski

Pilot

Na pilocie kontrolnym możemy ustawić temperaturę projektora wewnętrznego, projektora zewnętrznego, maty germanowej pod stopami, czas oraz wybrać sobie tryb manualny lub automatyczny masażu.
Ustawienie czasu
Domyślnie czas jest ustawiony na 15 min. Każde naciśnięcie przycisku Ustaw, czasu wydłuża okres o 15 min., co daje nastawy 15/30/45/60/ min. Po upływie czasu inicjowany jest sygnał dźwiękowy i wyłączenie po 1 minucie.
Ustawienie temperatury
Nastawy temperatur wynoszą 30 °C - 65°C w odstępach co 5°C. Za każdym naciśnięciem przycisku nastaw zmienia się o 5 stopni w kolejności 30/35/40/45/50/55/60/wyłączony. Zalecana temperatura to 45-55 stopni.
Temperatura masażera ręcznego
Nastawy temperatur masażera wynoszą 30oC – 65oC w odstępach co 5oC. Przy każdym naciśnięciu przycisku nastaw zmienia się o 5 stopni w kolejności 30/35/40/45/50/55/60/wyłączony. Zalecana temperatura to 45-55oC.
Tryb automatyczny
Aby wybrać tryb automatyczny, wciśnij przycisk AUTO. Aby wybrać tryb niestandardowy (masaż wybranego odcinka), wciśnij przycisk CUSTOM.
Trybu niestandardowy
Są cztery tryby masażu niestandardowego (CUSTOM). Wciśnij C1, aby masować szyję i ramiona. Wciśnij C2, aby masować ramiona i górną część pleców. Wciśnij C3, żeby masować dolną część pleców. Wciśnij C4, aby masować całe plecy.
Kontrola pionowa
Podczas masażu niestandardowego można sterować wysokością projektora (intensywnością masażu) za pomocą przycisków kontroli pionowej.
Kontrola pozioma
Kontrola pozioma Podczas masażu niestandardowego można sterować projektorem w kierunku przód/tył za pomocą przycisków kontroli poziomej. Aby zatrzymać projektor, wciśnij STOP. Powrót do masażu: wciśnij przód/tył.
Ustawienie wzrostu
Aby dostosować masaż do wzrostu, wciśnij przycisk HEIGHT. Trzy różne opcje odpowiadają następującym wysokościom: H1 (poniżej 165 cm), H2 (165 – 180 cm), H3 (powyżej 182 cm).
Ustawienie prędkość
Ustawienie prędkości następuje poprzez wciśnięcie SPEED Do wyboru są trzy opcje: S1 (wolna): S2 (średnia) i S3 (szybka).
Projektor zewnętrzny
Podczas korzystania z 8 kulowego projektora zewnętrznego z germanium i promieniami podczerwonymi wzmacniamy efekt działania projektora wewnętrznego...
dowiedz sie więcej
Projekor 3D
Specjalnie zaprojektowany i wyprofilowany wewnętrzny projektor germanowy przesuwa się wzdłuż Twojego kręgosłupa emitując jednocześnie ciepło ...
dowiedz sie więcej